100% ಹೊಸ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಖಾತರಿ.